måndag 29 augusti 2016

En dag på fängelset

Ett tips till alla som jobbar med samhällskunskap är att bekanta sig med de största svenska myndigheternas hemsidor. Det finns mycket bra information och framför allt så får man uppdaterad och aktuella kunskaper till skillnad från läroböcker , som man kanske inte byter ut så ofta. Jag skulle vilja slå ett slag för Kriminalvårdens hemsida som är lätt att använda, pedagogisk och informativ. Särskilt bra tycker jag att man beskriver hur en dag på fängelset kan se ut. Här har man riktat sig till barn till föräldrar/anhöriga som är frihetsberövade genom att beskriva en vanlig dag i "Jannes" liv från 08.00-20.00. Inom ramen för samhällskunskap tycker jag att man på ett bra sätt kan arbeta med det här materialet. En dag på fängelset